Finanční plánování podle společnosti MBI II.

Finanční plánování podle společnosti MBI II.
Poradce klientovi předložil dvě varianty řešení jeho potřeb. Co doporučil a jakými grafickými pomůckami je doplnil? Udělejte si úsudek o kvalitě jeho "finančního plánu" sami a porovnejte jej s hodnocením naší poroty. Ta předložené řešení shledala jako zcela nedostačující.

Cílem finančního plánu je pořízení většího bytu, auta a vybavení dětského pokoje v časovém horizontu tří let, kdy je také počítáno s druhým dítětem. Jak probíhaly schůzky s finančním poradcem jsme popsali v první části našeho testu. Nyní se podívejme, jaká řešení poradce společnosti MBI navrhl?

Jako základ všeho poradce doporučil kapitálové životní pojištění na celkovou pojistnou částku 1 500 000 Kč. Kryti bychom měli být s manželkou v poměru 2:1, tedy manžel na 900 000 Kč, manželka na 600 000 Kč. Zhodnocení úspor na kapitálovém životním pojištění bylo za loňský rok 5,12 %. Na dotaz, u jakého finančního ústavu by pojištění bylo sjednané, mi poradce řekl, nám může udělat pojištění u pojišťovny AMCICO (profil, názory), Generali (profil, názory) nebo UNIQA (profil, názory), přičemž preferuje pojišťovnu UNIQA, a to kvůli poměru výše krytí vs. zaplacené pojistné.

Varianta 1: Okamžitý nákup bytu

Zadání pro poradce
Tříčlenná rodina s pětiletou dcerou a průměrným čistým příjmem manžela zhruba 26 000 Kč a manželky 18 000 Kč.
Majetek rodiny: družstevní byt 2+1, osobního auta Škoda Fabia pořízené na leasing s měsíční splátkou 6 500 Kč a koncem splácení za 1,5 roku.
Nájem včetně poplatků činí zhruba 4 500 Kč měsíčně, výdaje na stravu a ostatní potřeby asi 7 000 Kč.
Rodina je schopna měsíčně spořit přibližně 10 000 Kč. V bance má jeden termínovaný půlroční revolvingový vklad ve výši 300 000 Kč, uzavřená dvě stavební spoření na cílové částky 300 000 Kč a 170 000 Kč, pojištěný byt na pojistnou částku 500 000 Kč při ročním pojistném 2 500 Kč a pojištění odpovědnosti za škody občanů s pojistným 300 Kč za rok.
Když se rozhodneme pořídit si byt v přibližné kupní ceně 1 800 000 Kč již nyní, navrhl jej financovat hypotékou. Našich 300 000 Kč úspor by bylo použito jako akontace a hypotéku bychom tak žádali na 1 500 000 Kč. Náš stávající byt bychom neměli prodávat, ale pouze pronajmout. Vzhledem k jeho lokalitě (Vršovice), bychom za něj mohli přibližně 8 000 Kč měsíčně inkasovat. Splátka hypotéky by činila měsíčně asi 11 000 Kč, přičemž splátka jejího úroku by byla 5 625 Kč měsíčně a 32 % z této částky, tj. 1 800 Kč, lze uplatnit jako daňovou úlevu.
Další, tentokrát roční, daňové úlevy bychom měli z placení 18 000 Kč ročně na kapitálové životní pojištění. U manžela by úspora činila 3 800 Kč a u manželky 3 000 Kč. Celkem bychom tak na daních ročně ušetřili 1 800 Kč x 12 měsíců + 3 800 Kč + 3 000 Kč, tedy 28 400 Kč.
Měsíčně bychom tedy platili 11 000 Kč – 1 800 Kč – 500 Kč, tedy 8 700 Kč.

Při ceně 8 000 Kč za měsíční pronájem bytu bychom v případě tohoto scénáře měli splátky hypotéky skoro pokryté. Museli bychom sice počítat i s nějakými stálými poplatky družstvu, tedy faktickému majiteli bytu, ale nějakých 5 000 Kč měsíčně by nám mělo zůstat.

Varianta 2: Nákup bytu za 3 roky

Kdybychom se rozhodli pořídit si byt až za námi plánované tři roky, použil by naše dvě, v té době již ukončená, stavební spoření ve výši zhruba 150 000 Kč a 300tisícové úspory jako akontaci hypotéky. Při plánované ceně bytu 1 800 000 Kč, bychom tedy potřebovali hypotéku už jen na přibližně 1 350 000 Kč. Další postup by byl prakticky totožný, jen splátka by byla nižší.

Poradcův finanční plán na papíru

Jaké grafické pomůcky poradce používal, si můžete prohlédnout zde:

Je důležité poznamenat, že nelze mluvit o skutečném finančním plánu. Jak jste si mohli přečíst v článku Finanční plánování podle společnosti MBI,  kromě pracovních výpočtů poradce žádný hmatatelný finanční plán, který by nám pomohl se ve všech těch výpočtech vyznat a rozhodnout se pro nějakou variantu financování bydlení, nepředložil.

 A co na navržené řešení říká naše porota?

Jak jste již asi sami zhodnotili, poradcovo "vystoupení" bylo velmi slabé. Rozhodli jsme se proto jím navržený "finanční plán" předložit tentokrát jen dvěma porotcům (Petru Syrovému a Petru Šafránkovi). Vícero komentářů k tak jednoznačnému výsledku totiž není potřeba.

Hodnocení Petra Syrového
(Česká spořitelna, mobilní síť poradců)

Celkové hodnocení

Poradce s klientem řešil pouze otázku bydlení, kdy se klientovi snažil poradit s hypotékou a životním pojištěním. Vůbec se neřešily další cíle, které klient zadal (viz sloupek v úvodu článku).

Na rozdíl od předchozího testu, v tomto případě neproběhla analýza příjmů a výdajů. Nediskutovaly se tak změny v příjmech klienta v okamžiku, kdy bude manželka na mateřské a také se nezjistilo, že klient může spořit více, než kolik sám uvedl. (Rozdíl jeho příjmů a výdajů je v současnosti vyšší  - opět viz minulý test.)
"Finanční plán" nepracuje s částkami, které je možné měsíčně dávat stranou. Kolik by se tedy mohlo eventuelně spořit. Pracuje pouze s nutnými splátkami úvěrů. Kdyby se analýza příjmů a výdajů provedla, zjistilo by se, že klient může měsíčně spořit alespoň 10 000 Kč. (Tuto částku sám uvádí.) Budou-li se tyto peníze spořit, je možné z nich financovat část bytu (za 3 roky bude mít naspořeno minimálně 360 000 Kč.) Nebo je možné je použít na koupi auta nebo vybavení dětského pokoje.

Chybí analýza příjmových rizik. Vůbec se nepracuje s tím, co by se stalo, kdyby živitel rodiny zemřel, onemocněl, byl invalidní. Chybí určení pojistných částek pro tyto případy. Místo toho se volí pouze pojistná částka podle výše hypotéky.

Řešení poradce neodpovídá zadání klienta. Proto bych ho hodnotil jako nedostatečné. (Případně "školní známkou" 4 - za to, že se věnoval jen bydlení.)

Řešení bydlení

Poradce dobře pracuje s možností pronájmu stávajícího bytu a použitím nájemného na splácení hypotéky. Také zmiňuje možnost prodat starý byt a hypotéku případně splatit. (Zlepšení proti předchozímu testovanému poradci.)
Kladně hodnotím také snahu poradit klientovi při orientaci v cenách nemovitostí. Klient tak dostává více informací pro svoje rozhodování.

Na první schůzce doporučoval poradce hypotéku ve výši 1,8 miliónu Kč, tedy 100 % z ceny bytu. Více se mi líbí řešení, ke kterému se poradce na druhé schůzce přiklonil: použít 300 000 Kč jako akontaci a brát hypotéku pouze 1,5 mil. Kč (asi 83 % z ceny bytu). Hypotéky na 100 % z ceny nemovitosti bývají dražší.
Poradce také dobře do plánů zahrnuje stavební spoření, které by za 3 roky mohlo končit.

Kombinace hypotéky a životního pojištění

Kombinace hypotéky a životního pojištění byla na stránkách Peníze.CZ diskutovaná již několikrát (například v článcích: Kombinovaná hypotéka: jiný pohled, stejná odpověď, Hypotéka s IŽP: třetina peněz vyletí oknem či Kombinace rovná se komplikace). V diskusích se došlo k tomu, že tato kombinace je pro klienty dražší než běžné anuitní splácení. Argumenty, proč tomu tak je, není třeba opakovat.

Jako vhodnější vidím anuitní splácení hypotéky a životní pojištění na zajištění rizik. Jednak na pokrytí hypotečního úvěru a jednak na zajištění dostatečného příjmu pro rodinu.
Bylo by možné použít buď rizikové životní pojištění nebo kapitálové, ale s minimálním pojistným, a uplatnit daňové odpočty.

Zhodnocení prostředků 300 000 Kč

Poradce patrně neumí používat klasické otevřené podílové fondy. Pro potřeby klienta by se hodil klasický fond peněžního trhu, případně fond dluhopisový.
Zajištěný fond HSBC se nehodí právě kvůli kurzovému riziku (jak klient správně upozornil).
Program Renta se také nehodí, protože je na 5 let. Program Renta je kapitálové životní pojištění s jednorázovým pojistným. Sice má garantováno zhodnocení 3,5 %, ale je třeba rozlišovat zhodnocení dané technickou úrokovou mírou a zhodnocení např. u bankovních vkladů nebo podílových fondů. U vkladů nebo fondů se zhodnocuje celý vklad (případně až na malý vstupní poplatek). U životního pojištění se nezhodnocuje celé vložené pojistné. Vložíme-li do pojišťovny 300 000 Kč, nebudeme mít za rok o 3,5 % více (nebudeme mít 310 500 Kč).

Závěr

Poradcovo doporučení hodnotím nedostatečně. Nedokázal klientovi poradit s jeho požadavky, nedokázal vyřešit všechny jeho problémy. Na každý požadavek klienta nabízí pouze kapitálové životní pojištění. Poradce nemá (nebo alespoň nenabízí) produkty, které jsou pro klienta levnější.
Poradce bych nemohl doporučit žádným svým známým.

Hodnocení Petra Šafránka
(finanční analytik)

Vzhledem k tomu, že jediným výstupem jsou ručně psané poznámky poradce, je velmi těžké něco hodnotit. Je však zřejmé, že poradce nepostupoval profesionálním způsobem, neboť namísto toho, aby si opatřil v rozhovoru potřebná vstupní data, a ta pak v klidu zpracoval a klientovi předložil výsledek, tak se snažil věc řešit přímo před klientem.

Lze dovodit, že cílem poradce bylo prodat kombinaci KŽP a HÚ, kterou navíc prezentoval zavádějícím způsobem - stylem "celkem zaplatíte", kde vůbec není brána v úvahu časová hodnota peněz a kde se předpokládá, že dalších 20 let bude stát umožňovat daňové odpočty v současné výši. Navíc je předpokládána kombinace na 20 let, tedy nikoliv do 60 let věku klientů, a přesto je kalkulováno i  s odpočty úroků KŽP.

Celkové zhodnocení situace klienta a řešení jeho osobního finančního plánu chybí, chybí i představení služby z hlediska plateb klienta poradci (zprostředkování za provizi  vs. placené poradenství).

Je nepochybné, že poradce ucítil příležitost prodat KŽP, a tak celé své poradenství směřoval k tomuto cíli. Celkový finanční plán nesestavoval a pro řešení bytové potřeby zvolil podle mého názoru zcela nevhodnou kombinaci KŽP + HÚ s odloženou splátkou jistiny, kterou navíc prezentoval zavádějícími argumenty a dopustil se i zjevných chyb (odpočet pojistného u KŽP, které netrvá do 60 let klienta).

Souhlasíte s poznámkami našich porotců? Máte vlastní výtky či pochvaly? Jak byste klientovu situaci řešili vy? Nechali byste si tímto poradcem zpracovat osobní finanční plán?

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 43 komentářů

Chcete prodat svou nemovitost?

Nechte si zpracovat ZDARMA cenovou nabídku!

Stačit nám bude pár základních informací o vašem bytě nebo domě a kontakt.

Cenu zjistíte OBRATEM.

Mám zájem prodat:

Prodej bytuByt
Prodej domuDům
Prodej pozemkuPozemek
Ostatní prodej nemovitostiJiné
Zpět

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

25. 8. 2005 18:32, rejpal.....

Možná je to všechno jinak......
peníze.cz patří Ing. Krištofovičovi. Všechny "testované společnosti" propadli..... Slon (taky pana Krištofoviče) mezitím ukončil činnost, aktuální firma pana Krištofoviče AFS v testu samozřejmě není.....
nejde o to říci: všichni jsou blblci, jenom my jsme objektivní..?
.... a chtivý zájemce se obrátí na Peníze CZ a tu stejnou životku dostane od AFS, který je čistý MLM:....

Zobrazit celé vlákno

+67
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

28. 7. 2005 9:28, Jarmila

Nevím, protože můj známý je výborný instalatér. Pokud byste potřeboval cokoli nainstalovat, opravit, udělat nebo předělat, můžu Vám na něj dát kontakt.
Pokud máte kolem sebe lidi, kteří jsou v některých oblastech odborníci, je to mnohdy lepší než nějaký neznámý poradce. :-)
A ještě Vás trochu poopravím: moje peníze nejsou zavřeny do trezoru. Některé pracují a jiné mi zpříjemňují život.

Zobrazit celé vlákno

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (43 komentářů) příspěvků.

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Finanční plánování podle společnosti MBI

25. 7. 2005 | Vladimír Bádr | 3 komentáře

Finanční plánování podle společnosti MBI

Hypotéku si rozhodně pořiďte spolu s kapitálovou životní pojistkou, je to výhodnější než anuitní splátky. Plánujete koupit byt až za 3 roky? Nevadí, k pojistce i k hypotéce se upište... celý článek

Finanční plánování podle společnosti Fincentrum II.

18. 5. 2005 | Vladimír Bádr

Finanční plánování podle společnosti Fincentrum II.

Průběh schůzek s finančním poradcem jsme již popsali v první části. Nyní si ukažme to nejdůležitější, tedy jaká konkrétní řešení analytik navrhl.

Finanční plán Fincentra očima odborné poroty

18. 5. 2005 | redakce Peníze.CZ

Finanční plán Fincentra očima odborné poroty

Práci poradce společnosti Fincentrum jsme, tak jako obvykle, nechali posoudit čtyřem odborníkům. Jejich komentáře jsme podle jednotlivých hodnocených kritérií přehledně seřadili do... celý článek

Finanční plánování podle společnosti Fincentrum

16. 5. 2005 | Vladimír Bádr | 20 komentářů

Finanční plánování podle společnosti Fincentrum

Po kratší odmlce přicházíme s dalším pokračováním našeho testování finančních poradců. Dnes je na řadě firma Fincentrum. Přečtěte si, jak proběhly schůzky se zástupcem firmy, na co... celý článek

Finanční plánování podle společnosti Slon II.

20. 8. 2004 | Vladimír Bádr

Finanční plánování podle společnosti Slon II.

V minulém díle jsme vás seznámili s prací finanční poradkyně společnosti Slon. Dnes se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu - jaká řešení a proč navrhla. Její finanční plán opět zhodnotí... celý článek

Partners Financial Services
Nadílka

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.