Jak si vybrat podílový fond

Výběr podílového fondu není něčím, co by nemohl zvládnout každý sám. Stačí si pouze určit, na jak dlouho chci investovat a jaké investiční riziko jsem ochoten či ochotna připustit. Tím zjistíte, jaký druh podílového fondu - zda akciový, dluhopisový, smíšený, garantovaný nebo fond peněžního trhu - se pro vás hodí nejlépe. Výběr konkrétního fondu daného druhu už potom závisí na tom, jak se vám u toho či onoho fondu zamlouvají výše poplatků, minimální vstupní investice, měna, v níž je fond spravován, a konečně i renomé samotné investiční společnosti.

Krok 1 - Určení časového horizontu

Existuje několik druhů fondů - akciové, dluhopisové, smíšené, garantované nebo peněžního trhu. S každým druhem fondu je přitom spojen doporučený minimální investiční horizont, což je doba, po kterou byste měli nechat své peníze ve fondu, aby vaše investice neskončila se ztrátou. Z toho důvodu je potřeba si předem určit, na jak dlouho chci investovat. Tak zjistíte, jaké druhy fondů pro vás přicházejí v úvahu.

Následující tabulka ukazuje, jaký je obvyklý minimální investiční horizont u jednotlivých druhů podílových fondů. Pokud chci například investovat na 2 roky, přicházejí v úvahu fondy peněžního trhu a fondy dluhopisové. Pokud na 4 roky, přicházejí v úvahu všechny druhy fondů kromě fondů akciových. Je potřeba ovšem dát pozor - každý fond má jinak konstruované portfolio a s jinou frekvencí v něm provádí změny, takže u některé investiční společnosti může mít smíšený fond minimální horizont 3 roky, u jiné třeba 5 let. Vždy si proto ověřte, jaký minimální investiční horizont se s daným fondem váže.

Tabulka obvyklých minimálních investičních horizontů jednotlivých druhů fondů

Druh podílového fondu Doporučený minimální
investiční horizont
peněžního trhu 6 měsíců - 1 rok
dluhopisový 1- 2 roky
garantovaný 3-5 let
zastřešovací 3-5 let
smíšený 3-5 let
akciový 5 a více let

Krok 2 - Určení vašeho rizikového profilu

Máte-li představu, na jak dlouho chcete investovat a jaké druhy fondů pro vás přicházejí v úvahu, určete si nyní, jaké riziko jste ochotni při investování nést, neboli váš rizikový profil. Každý fond totiž investuje do jiných druhů aktiv, přičemž každé aktivum je jinak rizikové. Nejrizikovější jsou akcie, méně rizikové dluhopisy a nejméně rizikové bankovní vklady a státní pokladniční poukázky. U zastřešovacích podílových fondů závisí na tom, do jakých druhů podílových fondů tyto fondy investují.

Snažte se proto si odpovědět, zda patříte spíše mezi ty, kteří jsou ochotni nést vyšší riziko výměnou za možnost vyššího výnosu nebo naopak mezi ty, kteří volí jistější, byť nižší zhodnocení. V zásadě lze rozlišit tři typy investorů - konzervativní, progresivní a dynamické.

Konzervativní investoři preferují nízké riziko a jejich cílem je především ochrana bohatství před znehodnocením inflací. Proto volí fondy, které nabízejí zhodnocení nad úrovní bankovních spořících a termínových vkladů zhruba na úrovni inflace. Investují proto především do fondů peněžního trhu a do fondů dluhopisových. Do těchto fondů však investují i ti, kteří se rozhodnou investovat na krátké období, tj. zhruba do 2 let.

Progresivní investoři připouštějí střední míru rizika a jejich cílem je růst hodnoty bohatství ve střednědobémdlouhodobém horizontu. Tito investoři volí zejména garantované fondy, smíšené fondy, případně si sami skládají své investiční portfolio z fondů akciových, dluhopisových a peněžního trhu.

Dynamičtí investoři potom připouštějí vysoké riziko a jejich cílem je dlouhodobý výrazný růst hodnoty bohatství. Takoví investoři volí smíšené fondy, zastřešovací fondy a zejména akciové fondy.

Opět je zde potřeba připomenout, že fondy různých investičních společností, byť stejného druhu, mají jinak konstruovaná a diverzifikovaná portfolia, takže podléhají jiným rizikům. Vždy je proto potřeba se důkladně seznámit s riziky, která jsou s daným podílovým fondem spojena.

Krok 3 - Výběr konkrétního fondu

Poté, co si vyberete vhodný druh fondu odpovídající jak vašemu investičnímu horizontu tak i rizikovému profilu, nezbývá, než si vybrat konkrétní fond z nabídky jednotlivých investičních společností. Při výběru jednotlivých fondů se vždy podívejte na statut fondu (též "prospekt") - zda odpovídá požadovanému investičnímu horizontu a rizikovému profilu. To, zda fond odpovídá vaší toleranci k riziku, poznáte podle složení portfolia - čím větší podíl rizikovějších aktiv v portfoliu, tím větší riziko fondu. Složení portfolia jednotlivých fondů zjistíte také v našich profilech podílových fondů.

Nevybírejte si fond podle nejlepšího výsledku v minulém roce, ten se již nebude opakovat. Porovnejte však dlouhodobější výkonnost (zhruba za 3-5 let) s ostatními fondy stejné kategorie. Lepší je takový fond, který dosahuje systematicky lepších výsledků než činí průměr kategorie, nebo fond, který vykazuje nižší kolísavost výnosů. Pro srovnání jednotlivých fondů můžete využít také naši sekci.

Pro dlouhé investiční období si vybírejte fondy s nižšími správcovskými poplatky - ukrajují méně z roční výnosnosti fondu. Pro kratší investiční období jsou zase vhodnější fondy s nulovými vstupními poplatky.

Můžete-li, investujte do více druhů fondů, čímž dále rozložíte riziko. Zejména se to týká investic do sektorových fondů, které se zaměřují na akcie společností vybraných sektorů ekonomiky, a které spoléhají na překonání průměrné výnosnosti akciového trhu. Z tohoto titulu jsou ale také rizikovější.

Pokud se rozhodnete investovat do fondů spravovaných v zahraniční měně, nezapomeňte, že je s jejich držbou spojeno měnové riziko.

Jakmile investujete do fondu, průběžně kontrolujte, jak se vyvíjí kurz vašeho podílového listu. Neodprodávejte svou investici v případě nepříznivého vývoje, snažte se vytrvat po stanovený investiční horizont. Pokud však dosáhnete uspokojivé výnosnosti vaší investice dříve a existuje-li vážné riziko, že by další setrvání ve fondu mohlo ohrozit vámi dosažený výnos, své podílové listy odprodejte.

Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.