Členění podílových fondů

Existuje několik členění podílových fondů v závislosti na tom, jaké hledisko zvolíme. První možností je rozlišit fondy podle toho, zda lze do nich libovolně vstoupit a libovolně z nich vystoupit. Tak rozlišujeme fondy otevřené, které nelimitují počet vydávaných podílových listů ani počet svých podílníků, takže investor může kdykoliv od fondu získat nové podílové listy a kdykoliv je naopak vrátit fondu k proplacení. Vedle toho existují fondy uzavřené, u nás zvané investiční, které vydávají omezený počet akcií a omezují tak i počet podílníků. Akcie investičního fondu je možné získat a prodat pouze prostřednictvím burzy.

Druhou možností členění podílových fondů je hledisko druhu aktiv, do kterých fondy investují. Můžeme tak rozlišit fondy akciové, které investují převážnou část majetku do akcií; fondy dluhopisové, které investují většinu prostředků do státních, komunálních nebo podnikových dluhopisů včetně dluhopisů spekulativních (high-yield bonds, junk bonds); fondy peněžního trhu, jejichž portfolio tvoří především bankovní termínové vklady, státní pokladniční poukázky, dluhopisy se splatností do jednoho roku, vkladové listy a hypoteční zástavní listy; fondy smíšené (též balancované nebo hybridní), jejichž portfolio je tvořeno jak akciemi, dluhopisy, tak i nástroji peněžního trhu; indexové fondy, které investují svůj majetek do akcií zahrnutých ve sledovaném akciovém indexu; fondy zajištěné (též garantované), které investují převážnou část majetku do dluhopisů a menší část do opčních kontraktů; a fondy zastřešovací (nazývané též fondy fondů), jejichž portfolio tvoří podílové listy jiných podílových fondů.

Třetí možností je rozlišit fondy podle toho, kde jsou registrovány (nebo kde mají tzv. "domicil"), na fondy české, které mají domicil na území České republiky, a fondy zahraniční, které jsou registrovány v zahraničí.

Podle měny, v níž je fond spravován a v níž je udávána jmenovitá hodnota podílového listu (tzv. "denominace") podílové fondy rozdělujeme na fondy korunové, které jsou spravovány v české měně a fondy cizoměnové, které znějí na měnu zahraniční.

Z hlediska investiční politiky podílového fondu můžeme rozeznat podílové fondy růstové (growth funds), jejichž cílem je především zhodnocení kapitálu, fondy růstově-výnosové (growth-and-income funds), které se snaží vedle zhodnocení kapitálu také pravidelně vyplácet podílníkům výnosy z investice, a fondy výnosové nebo důchodové (income funds), jejichž cílem je především vyplácet investorům pravidelný výnos (důchod) z investice.

Podle druhů poplatků, které fondy účtují, pak můžeme rozlišit fondy se vstupním poplatkem (front-load funds), kdy investor hradí tuto odměnu za distribuci při vstupu do fondu; fondy s výstupním poplatkem (back-load funds), který je účtován při výstupu z fondu, přičemž může klesat s dobou, po kterou investor drží svou investici ve fondu; a konečně fondy bezpoplatkové (no-load funds), které neúčtují žádné poplatky spojené s distribucí, pouze účtují tak jako ostatní "poplatkové" fondy roční poplatek za správu.

Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.