Kurz IV – akcie

Akcie je cenný papír, který vydává akciová společnost za účelem získání kapitálu pro svůj vznik nebo rozšíření své činnosti. Jelikož jde o cenný papír, který vyjadřuje podíl na majetku, mluví se o něm jako o majetkovém cenném papíru. Vedle toho existují cenné papíry dluhové, které vyjadřují dluh vůči jejich držiteli. Sem patří kupříkladu dluhopisy či směnky.

S držbou akcií jsou spojena tři základní práva: právo podílet se na zisku společnosti určeného k rozdělení takzvanou dividendou, právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě a konečně právo podílet se na likvidačním zůstatku společnosti v případě její likvidace.

Dividenda může být vyplácena buďto v penězích, dalších akciích a teoreticky i v majetku. Jako kuriózní příklad majetkové dividendy se ve finančních učebnicích uvádí případ jednoho krematoria, které svým akcionářům poskytlo dividendu ve formě slevy na vlastní služby.

Každá akcie má svou nominální hodnotu, která je podílem na základním jmění akciové společnosti. Dále má svou tržní cenu, což je cena stanovená na burze či mimoburzovním trhu. Vydávané akcie také mají svůj emisní kurz, což je cena, za níž se nově vydané akcie investorům nabízejí. Pokud je emisní kurz vyšší než nominální hodnota, rozdíl představuje tzv. emisní ážio. To je vedle základního jmění součástí vlastního jmění akciové společnosti.

Každá akciová společnost je povinna ve svých stanovách uvádět, kolik akcií hodlá celkem vydat, to jest počet autorizovaných akcií. Vedle toho existují emitované akcie, co jsou akcie, které společnost předchozími emisemi již vydala. Emitované akcie mohou být buďto v rukou akcionářů, pak jde o akcie v oběhu. Nebo mohou být v majetku samotné společnosti, která je vydala a později od akcionářů zpět odkoupila (viz "zpětný odkup"), a pak jde o vlastní akcie.

Akciové společnosti někdy provádějí zpětný odkup svých akcií (tzv. "share buyback"), čímž sledují řadu cílů, například:

  1. zvýšit poptávku po svých akciích a tím podpořit jejich tržní cenu;
  2. snížit základní kapitál;
  3. snížit vnější kontrolu nad společností;
  4. investovat přebytečnou hotovost;
  5. ovlivnit kapitálovou strukturu (tj. zvýšit zadluženost) a zvýšit tak výnosnost vlastního jmění;
  6. zvýšit zisk na akcii (k odkupu se používá hotovost, zisk se nemění a zároveň se snižuje počet akcií v oběhu);
  7. získat akcie pro programy účasti zaměstnanců na hospodaření podniku a rozhodování (ESOP);
  8. vrátit akcionářům hotovost, která se na rozdíl od dividendy nedaní (pokud akcionáři drží akcie déle než 6 měsíců).

Akciové společnosti někdy provádějí u svých akcií také tzv. "štěpení" (též "split"). Jde o zvýšení počtu akcií v oběhu rozdělením stávajících akcií. Například "split" v poměru 2:1 znamená, že současní akcionáři obdrží ke každé své akcii ještě jednu, přičemž nominální hodnoty obou budou od nynějška poloviční. Štěpením akcií se podniky snaží snížit tržní cenu svých akcií, která se svým růstem stává pro drobného akcionáře stále méně dostupná.

Investice do akcií s sebou nesou výhodu v podobě osvobození od daně z příjmů. Výnos z prodeje akcií totiž není zdaněn, pokud k němu došlo déle jak po 6 měsících od data nákupu. Nevýhodou investic do akcií je zdanění dividend patnáctiprocentní sazbou srážkové daně.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+37
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů
Partners Financial Services