Příklady druhů životního pojištění

Vybrali jste si pojištění, které by odpovídalo Vašim potřebám? A uvažujeteo jeho uzavření? V tom případě Vás určitě bude zajímat cena, kterou zaplatíte zaVámi vybrané pojištění. Proto jsme pro Vás připravili několik příkladů nejčastějiuzavíraných kapitálových i nekapitálotvorných životních pojištění s různýmivariantami možných připojištění.

Zadání

Ve všech uvedených příkladech se jedná o mužské klienty ve věku dvacet, třicetpěta padesát let (pojistné u žen je vždy nižší než u mužů). Pojistná částkapro případ smrti byla stanovena na 100 000 Kč. Pojistné částky úrazových připojištěníjsou individuální dle pojišťovny, přičemž se předpokládá,že pojištěný je zařazen, vzhledem k jím vykonávanému zaměstnání, do 1. rizikovéskupiny. V případě kapitálotvorných pojištění je obvykle pojistná doba stanovenado sedmdesáti let věku pojištěného.

 1. Rizikové životní pojištění
 2. Rizikové životní pojištění včetně připojištění velmi vážných civilizačních chorob
 3. Kapitálové životní pojištění
 4. Kapitálové životní pojištění s úrazovým připojištěním
 5. Kapitálové životní s připojištěním velmi vážných civilizačních choroba s úrazovým připojištěním
 6. Kapitálové životní pojištění propojené s jiným produktem

Rizikové životní pojištění

Jednoduché rizikové životní pojištění pro případ smrti, se snižující se výší pojistnéčástky bez připojištění. Obsahuje pouze připojištění zproštění od placení pro případplné invalidity, a to dle rozsahu, který je uvedený ve všeobecných pojistných podmínkách.

Toto pojištění se obvykle používá jako krytí pojištěného v případě čerpání úvěru,např. hypotečního.

Pro příklad použijeme následující parametry:

Výše pojistných částek

Pojistná částka pro případ smrti100 000 Kč

Četnost placení a doba trvání pojistné smlouvy

Doba trvání pojištění20 let (nejčastější doba splácení hypotečního úvěru)
Četnost placení pojistného1x ročně

Výše ročního pojistného

Klient ve věku 20 let120 Kč/ročně
Klient ve věku 35 let420 Kč/ročně
Klient ve věku 50 let1 750 Kč/ročně

Příklad rizikového životního pojištění včetně připojištění velmi vážných civilizačních chorob

Rizikové životní pojištění pro případ smrti, se snižující se výší pojistné částky.Obsahuje připojištění zproštění od placení pro případ plné invalidity v rozsahu,který je uvedený ve všeobecných pojistných podmínkách a připojištění pro případdiagnózy vážného onemocnění.

Toto pojištění se také obvykle používá jako krytí pojištěného v případě čerpáníúvěru, např. hypotečního. Rozdíl mezi jednoduchým rizikovým životním pojištěníma tímto pojištěním je v rozšíření pojistné ochrany právě pro případ diagnózy vážnéhoonemocnění.

Pro příklad použijeme následujícíparametry:

Výše pojistných částek

Pojistná částka pro případ smrti100 000 Kč
Pojistná částka pro případ diagnózy velmi vážného onemocnění100 000 Kč

Četnost placení a doba trvání pojistné smlouvy

Doba trvání pojištění20 let (nejčastější doba splácení hypotečního úvěru)
Četnost placení pojistného1x ročně

Výše ročního pojistného

Klient ve věku 20 let190 Kč/ročně
Klient ve věku 35 let841 Kč/ročně
Klient ve věku 45 let1 943 Kč/ročně
Klient ve věku 50 letvzhledem k věku již nelze uzavřít

Kapitálové životní pojištění

Jednoduché kapitálotvorné životní pojištění pro případ smrti nebo dožití bez připojištění.Obsahuje pouze připojištění zproštění od placení pro případ plné invalidity.

Pro příklad použijeme následujícíparametry:

Výše pojistných částek

Pojistná částka pro případ smrti100 000 Kč
Pojistná částka pro případ dožití100 000 Kč

Četnost placení a doba trvání pojistné smlouvy

Doba trvání pojištěnído 70 let věku pojištěného
Četnost placení pojistného1x ročně

Výše ročního pojistného

Klient ve věku 20 let1 526 Kč/ročně
Klient ve věku 35 let2 678 Kč/ročně
Klient ve věku 50 let5 357 Kč/ročně

Kapitálové životní pojištění s úrazovým připojištěním

Jednoduché kapitálotvorné životní pojištění pro případ smrti nebo dožití. Jako připojištěníbylo zvoleno:

 • zproštění od placení pro případ plné invalidity,
 • připojištění pro případ smrti způsobené úrazem,
 • připojištění pro případ trvalých následků způsobených úrazem, se čtyřnásobným progresivníma s plněním od 1% trvalých následků,
 • připojištění denního odškodného pro případ pracovní neschopnosti způsobené úrazem,s plněním od 15 dne léčení následně.

Pro příklad použijeme následujícíparametry:

Výše pojistných částek

Pojistná částka pro případ smrti100 000 Kč
Pojistná částka pro případ dožitínení stanovena 1)
Pojistná částka pro případ smrti způsobené úrazem200 000 Kč
Pojistná částka pro případ trvalých následků způsobených úrazem200 000 Kč
Výše denního odškodného v případě pracovní neschopnosti způsobené úrazem100 Kč/denně

Četnost placení a doba trvání pojistné smlouvy

Doba trvání pojištěnído 70 let věku pojištěného
Četnost placení pojistného1x ročně

Výše ročního pojistného

Výše ročního pojistného - životní složka
Klient ve věku 20 let1 488 Kč/ročně 2)
Klient ve věku 35 let1 812 Kč/ročně 2)
Klient ve věku 50 let2 964 Kč/ročně 2)
Výše ročního pojistného - úrazová složka
Klient ve věku 20 let1 560 Kč/ročně
Klient ve věku 35 let1 560 Kč/ročně
Klient ve věku 50 let1 560 Kč/ročně
Výše ročního pojistného - celkem
Klient ve věku 20 let3 048 Kč/ročně 2)
Klient ve věku 35 let3 372 Kč/ročně 2)
Klient ve věku 50 let4 524 Kč/ročně 2)

1) V uvedeném příkladě by odbytné, při výběru v sedmdesáti letech pojištěného,činilo při zhodnocení kapitálových rezerv:

Klient ve věku20 let35 let50 let
Zaplacené pojistné (životní složka)74 400 Kč63 420 Kč59 280 Kč
Výše zhodnocení kap. rezerv5% p.a.90 697 Kč14 265 Kč934 Kč
8% p.a.353 376 Kč66 691 Kč8 702 Kč

2) Jedná se o minimální roční pojistné.

Kapitálové životní s připojištěním velmi vážných civilizačních chorob a s úrazovýmpřipojištěním

Kapitálové životní pojištění s úrazovým připojištěním a s připojištěním civilizačníchchorob je v současnosti jedním z nejčastěji uzavíraných druhů pojistných smluv.Jako příklady byly zvoleny dvě pojistky od dvou pojišťoven, přičemž každá z nichje vzhledem k jejím podmínkám určena k jinému účelu.

První příklad

Sdružené univerzální kapitálotvorné životní pojištění pro případ smrti nebo dožití.Jako připojištění bylo zvoleno:

 • zproštění od placení pojistného pro případ plné invalidity,
 • připojištění pro případ závažných onemocnění 1),
 • připojištění pro případ smrti způsobené úrazem,
 • připojištění pro případ trvalých následků způsobených úrazem, se čtyřnásobným progresivníma s plněním od 0,5% trvalých následků,
 • připojištění denního odškodného pro případ pracovní neschopnosti způsobené úrazem,s plněním od 10 dne léčení zpětně.

Pro příklad použijeme následující parametry:

Výše pojistných částek

Pojistná částka pro případ smrti100 000 Kč
Pojistná částka pro případ dožití125 000 Kč 2)
Pojistná částka pro případ diagnózy velmi vážného onemocnění50 000 Kč
Pojistná částka pro případ smrti způsobené úrazem200 000 Kč
Pojistná částka pro případ trvalých následků způsobených úrazem200 000 Kč
Výše denního odškodného v případě pracovní neschopnosti způsobené úrazem100 Kč/denně

Četnost placení a doba trvání pojistné smlouvy

Doba trvání pojištěnído 70 let věku pojištěného
Četnost placení pojistného1x ročně

Výše ročního pojistného

Výše ročního pojistného - životní složka
Klient ve věku 20 let2 116 Kč/ročně
Klient ve věku 35 let3 576 Kč/ročně
Klient ve věku 50 let7 300 Kč/ročně
Výše ročního pojistného - úrazová složka
Klient ve věku 20 let1 200 Kč/ročně
Klient ve věku 35 let1 200 Kč/ročně
Klient ve věku 50 let1 200 Kč/ročně
Výše ročního pojistného - celkem
Klient ve věku 20 let3 316 Kč/ročně
Klient ve věku 35 let4 776 Kč/ročně
Klient ve věku 50 let8 500 Kč/ročně

Druhý příklad

Flexibilní univerzální kapitálotvorné životní pojištění pro případ smrti nebo dožití.Jako připojištění byla zvolena:

 • připojištění pro případ plné invalidity,
 • připojištění pro případ závažných onemocnění 3),
 • připojištění pro případ smrti způsobené úrazem,
 • připojištění pro případ trvalých následků způsobených úrazem, se čtyřnásobným progresivnímplněním od 0,5% trvalých následků,
 • připojištění denních dávek v případě pracovní neschopnosti způsobených úrazem nebonemocí, s plněním od .15. dne léčení následně.

Pro příklad použijeme následující parametry:

Výše pojistných částek

Pojistná částka pro případ smrti100 000 Kč
Pojistná částka pro případ dožití12 000 Kč
Pojistná částka pro případ plné invalidity50 000 Kč
Pojistná částka pro případ diagnózy velmi vážného onemocnění 3)75 000 Kč
Pojistná částka pro případ smrti způsobené úrazem250 000 Kč
Pojistná částka pro případ trvalých následků způsobených úrazem250 000 Kč
Výše denního odškodného v případě pracovní neschopnosti způsobené úrazem100 Kč/denně

Četnost placení a doba trvání pojistné smlouvy

Doba trvání pojištěnído 70 let věku pojištěného
Četnost placení pojistného1x ročně

Výše ročního pojistného

Výše ročního pojistného - životní složka
Klient ve věku 20 let1 982 Kč/ročně
Klient ve věku 35 let3 218 Kč/ročně
Klient ve věku 50 let5 137 Kč/ročně
Výše ročního pojistného - úrazová složka
Klient ve věku 20 let1 600 Kč/ročně
Klient ve věku 35 let1 850 Kč/ročně
Klient ve věku 50 let1 850 Kč/ročně
Výše ročního pojistného - celkem
Klient ve věku 20 let3 582 Kč/ročně
Klient ve věku 35 let5 068 Kč/ročně
Klient ve věku 50 let7 567 Kč/ročně

Rozdíl v použití mezi příkladem jedna a dvě spočívá v základních pojistných složkách.V prvním příkladě je pojistné pro případ dožití stanoveno vždy pevně a je vyšší,než pojistná částka pro případ smrti. Z toho vyplývá, že toto pojištění je spíševhodné pro klienta, který chce relativně hodně spořit formou životního pojištění.Většinou z důvodu výše volných prostředků určených na spoření - klient má uzavřenésmlouvy na stavební spoření i na penzijní připojištění a chce být zároveň i životněpojištěn. Tedy, přebývá mu určitá finanční částka i po vložení měsíčních úložekna stavební spoření a penzijní připojištění a po zaplacení případného pojistnéhona životní pojištění, ale zároveň je tato částka příliš malá na to, aby ji bylosmysluplné nebo možné investovat jinou formou, např. investicemi do podílových fondů.

Ve druhém příkladě naopak spořicí složka ustupuje do pozadí, činí totiž pouze 12%pojistné částky pro případ smrti. Toto pojištění ocení hlavně klienti, kteří chtějímít nyní poměrně vysokou pojistnou ochranu pro případ smrti na úkor spořicí složky.Zároveň ale uvažují, že v budoucnosti tuto pojistnou ochranu sníží a zbylé prostředkybudou převáděny na spořicí část pojištění. Toto pojištění totiž nemá pevně stanovenýpoměr mezi pojistnou částkou pro případ smrti a pojistnou částkou pro případ dožitía navíc lze tento poměr relativně často měnit.

1) V tomto případě se jedná o tato závažná onemocnění - srdeční infarkt,operace "by-pass", rakovina, mrtvice, selhání ledvin, transplantace životně důležitýchorgánů, ochrnutí (paraplegie a tetraplegie), oslepnutí, Creutzfeld-Jakobova choroba(tzv. nemoc šílených krav), infekce virem HIV při krevní transfůzi, nezhoubné nádorydutiny lební a to v rozsahu smluvníc ujednání s pojistitelem.

2) Pojistná částka pro případ smrti je pevně stanovena na 125% pojistnéčástky pro případ smrti.

3) V tomto případě se jedná o tato závažná onemocnění - srdeční infarkt,rakovina, mrtvice, totální selhání ledvin, transplantace životně důležitých orgánů,operace aorty, ochrnutí (paraplegie a tetraplegie), oslepnutí, ohluchnutí, koma,atroficko-degenerativní onemocnění mozku (např. Creutzfeld-Jakobova choroba, Pickovachoroba, Alzheimerova choroba), nitrolební (intrakraniální) nádor.

Kapitálové životní pojištění propojené s jiným produktem

Zde uvedený příklad není přímo životní pojištění, ale jedná se o univerzální kapitálotvornépojištění propojené s penzijním připojištěním. Pojištění pro případ smrti lze alesjednat jako volitelnou složku pojistné smlouvy.

Jako připojištění byla zvolena:

 • připojištění pro případ smrti,
 • připojištění dočasného důchodu pro případ plné invalidity a připojištění zproštěníod placení v případě plné invalidity, a to včetně placení příspěvků na penzijnípřipojištění,
 • připojištění pro případ smrti způsobené úrazem,
 • připojištění pro případ trvalých následků způsobených úrazem, se 3,5-násobným progresivnímplněním a s plněním od 1% trvalých následků,
 • připojištění denního odškodného pro případ pracovní neschopnosti způsobené úrazem,s plněním od 21. dne léčení zpětně,
 • připojištění pro případ hospitalizace způsobené úrazem, s plněním za každých 24hodin hospitalizace.

Pro příklad použijeme následující parametry:

Výše pojistných částek

Zaručená částka splatná při dožití: 1)
- klient ve věku 20 let540 509 Kč
- klient ve věku 35 let236 426 Kč
- klient ve věku 50 let100 368 Kč
Pojistná částka pro případ smrti100 000 Kč
Pojistná částka pro případ smrti způsobené úrazem350 000 Kč
Pojistná částka pro případ trvalých následků způsobených úrazem100 000 Kč
Výše denního odškodného v případě pracovní neschopnosti způsobené úrazem100 Kč/denně
Výše denního odškodného v případě hospitalizace způsobené úrazem100 Kč/denně
Výše měsíčního důchodu v případě trvalé invalidity1 000 Kč/měsíčně

Četnost placení a doba trvání pojistné smlouvy

Doba trvání pojištění
- klient ve věku 20 letdo 55 let věku pojištěného
- klient ve věku 35 letdo 55 let věku pojištěného
- klient ve věku 50 letdo 60 let věku pojištěného
Četnost placení pojistného1x ročně

Výše ročního pojistného

Výše ročního pojistného - základní složka pojištění pro případ dožití a penzijnípřipojištění
Klient ve věku 20 let7 200 Kč/ročně
Klient ve věku 35 let7 200 Kč/ročně
Klient ve věku 50 let7 200 Kč/ročně
Výše ročního pojistného - složka rizikového životního pojištění
Klient ve věku 20 let576 Kč/ročně
Klient ve věku 35 let696 Kč/ročně
Klient ve věku 50 let1 776 Kč/ročně
Výše ročního pojistného - úrazová složka
Klient ve věku 20 let1 080 Kč/ročně
Klient ve věku 35 let1 080 Kč/ročně
Klient ve věku 50 let1 080 Kč/ročně
Výše ročního pojistného - složka dočasného důchodu a zproštění od placení v případěplné invalidity
Klient ve věku 20 let648 Kč/ročně
Klient ve věku 35 let720 Kč/ročně
Klient ve věku 50 let1 536 Kč/ročně
Výše ročního pojistného - celkem
Klient ve věku 20 let9 504 Kč/ročně
Klient ve věku 35 let9 696 Kč/ročně
Klient ve věku 50 let11 592 Kč/ročně

1) Poměr pojistného za základní pojistné složky, tedy měsíční příspěvekna penzijní připojištění ku měsíčnímu pojistnému, byl zvolen v poměru 500 Kč:100Kč.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-45
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Vyhrajete spor s bankou, přesto přijdete o peníze. Teď klienti posílí

9. 3. 2023 | Petr Kučera

Vyhrajete spor s bankou, přesto přijdete o peníze. Teď klienti posílí

Snaha vyřešit spor s firmou levně a rychle u mimosoudní instituce může klienta paradoxně připravit o víc peněz i času, než čeká. Vylepšit to má novela, kterou schválili poslanci.

Ne peníze, ale péči ve stáří. Chystá se pojištění nového typu

9. 3. 2023 | Petra Nová

Ne peníze, ale péči ve stáří. Chystá se pojištění nového typu

Životní pojišťovna Simplea, která loni jako první nabídla kompletní sjednání životní pojistky přes internet, se inovací nebojí. Připravuje pojištění dlouhodobé péče, kde pojistným plněním... celý článek

Nechtěl jsem dělat ve fabrice na pojištění, říká analytik ze Simplea

6. 3. 2023 | Jana Divinová | 2 komentáře

Nechtěl jsem dělat ve fabrice na pojištění, říká analytik ze Simplea

Možnost uzavřít životní pojištění zcela online, bez pomoci poradce, není obvyklá. Vyžaduje to značně propracovaná řešení, která se těžko roubují na staré pojišťovací systémy. Ve fintechové... celý článek

Uniqa má nového šéfa pro Česko, Žáček končí

3. 3. 2023 | redakce Peníze.CZ | 1 komentář

Uniqa má nového šéfa pro Česko, Žáček končí

Novým generálním ředitelem společnosti Uniqa pro Česko a Slovensko byl jmenován Rastislav Havran. Nahradí Martina Žáčka, který odstoupí ke konci dubna.

Jak pojistit živitele rodiny. Srovnali jsme nabídky pojišťoven

23. 2. 2023 | Pavel Krejčík

Jak pojistit živitele rodiny. Srovnali jsme nabídky pojišťoven

Invalidita, pracovní neschopnost, smrt. To jsou klíčová rizika, která by mělo pokrývat životní pojištění. Nejdůležitější je v situacích, kdy jsou na nás finančně závislí jiní – manželka,... celý článek

Partners Financial Services